--- ---
Full stack developer. Zawsze głodny wiedzy, początkujący weganin. W Consdacie kodujący głównie w Angularze. W przerwach od kodzenia, pomaga innym w kodzeniu! Miłośnik książki, muzyki i filmów, człowiek renesansu. Skromny.
Dorian Mejer
Full stack developer. Zawsze głodny wiedzy, początkujący weganin. W Consdacie kodujący głównie w Angularze. W przerwach od kodzenia, pomaga innym w kodzeniu! Miłośnik książki, muzyki i filmów, człowiek renesansu. Skromny.