post-image
javascript

Czy wiesz, jak używać splice w JavaScript?

Splice to metoda dostępna dla tablicy. ozwala usunąć, zmienić istniejący element lub dodać nowy element do tablicy.

author
post-image
angular

Czy wiesz co to stylePreprocessorOptions w Angular?

StylePreprocessorOptions pozwala na dynamiczne dodawanie stylów do aplikacji. Pokazujemy kawałek kodu, który to umożliwia.

author
post-image
javascript

Czy wiesz czym .includes() różni się od .some()?

Jeśli nie wiesz, to zapraszamy do przeczytania artykułu :)

author
post-image
angular

Czy wiesz, jak obsługiwać błędy w Angular w scentralizowany sposób?

W Angularze istnieje ErrorHandler, jest to hook do scentralizowanej obsługi błędów. Domyślny ErrorHandler wyświetla jedynie błędy na konsoli. Jeżeli chcemy wyłapać i obsłużyć nieobsłużone błędy, należy dodać implementację ErrorHandlera...

author
post-image
angular

Czy wiesz, że w Angular 16 pojawią się sygnały?

Sygnały to nowa koncepcja w Angular, upraszcza ona tworzenie reaktywnych komponentów. Mogą one w przyszłości doprowadzić do usunięcia Zone.js z Angular.

author
post-image
package.json

Czy wiesz, jak zarządzać wersjami w package.json?

package.json jest plikiem, który opisuje każdy projekt oparty o Node.js. Jedną z jego najważniejszych ról jest przechowywanie informacji o zależnościach...

author
post-image
javascript

Czy wiesz, co to Beacon API?

Beacon API pozwala na wysyłanie asynchronicznych, nieblokujących żądań. W odróżnieniu od XMLHttpRequest czy Fetch API, przeglądarka gwarantuje wykonanie żądań, nawet gdy użytkownik zamknie przeglądarkę. Idealnie nadaje się do wysyłania analityk...

author
post-image
Angular

Angular APP_INITIALIZER

APP_INITIALIZER to wbudowany w Angulara InjectionToken. Pod InjectionToken można zarejestrować wartość, funkcję albo serwis. Token ten można wstrzyknąć do komponentu lub serwisu.

author