postimage

W Angularze istnieje ErrorHandler, jest to hook do scentralizowanej obsługi błędów. Domyślny ErrorHandler wyświetla jedynie błędy na konsoli. Jeżeli chcemy wyłapać i obsłużyć nieobsłużone błędy, należy dodać implementację ErrorHandlera. Pokażę, jak to zrobić na prostym przykładzie.

W module należy dodać providera:

providers: [
  {provide: ErrorHandler, useClass: GlobalErrorHandler}
]

Przykładowa implementacja GlobalErrorHandlera z serwisem, który może być używany przez komponenty:

export interface ErrorWrapper {
 sourceModule: string;
 error: Error;
}
 
@Injectable()
export class ErrorService {
 private error$: Subject<ErrorWrapper> = new Subject<ErrorWrapper>();
 
 public publishError(error: ErrorWrapper): void {
  this.error$.next(error);
 }
 
 public takeError$(): Observable<ErrorWrapper> {
  return this.error$.asObservable();
 }
 
}
 
@Injectable({
 providedIn: 'root',
})
export class GlobalErrorHandler implements ErrorHandler {
 
 constructor(private errorService: ErrorService) {
 }
 
 handleError(error: Error): void {
  const wrappedError: ErrorWrapper = {sourceModule: 'application', error: error};
  this.errorService.publishError(wrappedError);
 }
 
}

Użycie w komponencie:

@Component({
 selector: 'app',
 template: `
    <div *ngIf="!(error$ | async) else error">
     <p>Aplikacja działa!</p>
    </div>
    <ng-template #error>
     <p>Błąd!</p>
    </ng-template>
 `
})
export class AppComponent {
 
 error$: Observable<boolean> = this.errorService.takeError$().pipe(
  startWith(false)
 );
 
 // ...
}

Powyższa implementacja jest tylko uproszczonym przykładem, ale pokazuje, jak można obsłużyć niespodziewane wyjątki.

💡 "Czy wiesz, że?" to wewnątrzfirmowa inicjatywa, której celem jest szerzenie ciekawostek z różnych obszarów IT. Najlepsze z nich trafiają na bloga dla szerszego grona odbiorców.