postimage

Sygnały to nowa koncepcja w Angular, upraszcza ona tworzenie reaktywnych komponentów. Mogą one w przyszłości doprowadzić do usunięcia Zone.js z Angular.

Przykład utworzenia i odczytywania wartości z sygnału:

// tworzenie sygnału
name = signal('Szczupły Zbyszek');

// odczytywanie wartości
name();

// ustawienie nowej wartości
name.set('Piękna Marysia');

Do utworzenia sygnału potrzebna jest zawsze początkowa wartość. Obecną wartość z sygnału można odczytać wywołując sygnał jak funkcję. Przykład prostego komponentu:

@Component({
  selector: 'simple-name-signal',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule],
  template: `
    <p>{{ name() }}</p>
    <button (click)="generateName()">Generate name</button>
  `,
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush,
})
export class SimpleNameSignalComponent {
  name = signal('Szczupły Zbyszek');
  
  constructor(private generatorSerivce: GeneratorService) {}
  
  generateName() {
    this.name.set(this.generatorSerivce.generateName());
  }
}

Jeżeli wartość sygnału name nie ulegnie zmianie, komponent nie zostanie ponownie wyrysowany.

Sygnał zawsze posiada wartość, dlatego możliwe jest odczytanie ostatniej wartości np. w logice obsługi eventów:

@Component({
  selector: 'simple-name-signal',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule],
  template: `
    <p>{{ data() }}</p>
    <button (click)="doSomething()">Do something</button>
  `,
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush,
})
export class SimpleNameSignalComponent {
  
  data = signal('Szczupły Zbyszek');
  
  doSomething() {
  console.log(this.data()); // wywołanie this.data(), zwróci ostatnią wartość, bez rekalkulacji!
  }
}

Sygnały oferują możliwość agregowania, tak jak combineLatest z rxjs. Przykład:

// rxjs
name = new BehaviorSubject('gorgeous Zbyszek');
counter = new BehaviorSubject(0);

concat$ = combineLatest([this.name, this.counter]).pipe(
  tap((data) => {
    console.log('RXJS computing concat', data);
  }),
  map(([name, counter]) => `${name}, counter: ${counter}`)
);

this.name.next('Grześ');
this.name.next('Grześ');
// output
// RXJS computing concat ["Grześ", 0]
// RXJS computing concat ["Grześ", 0]

// signal
name = signal('gorgeous Zbyszek');
counter = signal(0);

concat = computed(() => {
  console.log('SIGNAL computing concat');
  return `${this.name()}, counter: ${this.counter()}`;
});

this.name.set('Grześ');
this.name.set('Grześ');
// output:
// SIGNAL computing concat

Sygnały działają jak producer-consumer. Jeżeli ustawiamy nową wartość na sygnale, konsumer - name() otrzyma powiadomienie o zmianie i funkcja concat zostanie przeliczona.

W przypadku rxjs zostaną wyemitowane dwa eventy. Wykorzystując dodatkowy operator - distinctUntilChanged, wynik byłby taki sam jak w przypadku sygnałów.

A jak to wpłynie na NgRx? Nadal toczy się dyskusja (link, link). Proponowana jest możliwość stworzenia SignalStore oraz pobierania selektorów, które zwrócą sygnał:

data = this.store.selectSignal(selectData);

Przydatne linki

💡 "Czy wiesz, że?" to wewnątrzfirmowa inicjatywa, której celem jest szerzenie ciekawostek z różnych obszarów IT. Najlepsze z nich trafiają na bloga dla szerszego grona odbiorców.