post-image
mongodb

Czy wiesz, jak bezprzerwowo zmienić schemat w MongoDB?

Wyobraźmy sobie konieczność wprowadzenia zmian w schemacie. Przy tradycyjnym podejściu musielibyśmy zatrzymać aplikację, dokonać migracji bazy i dopiero po jej...

author
post-image
mongodb

Czy wiesz czym jest Attribute Pattern w MongoDB?

Masz w kolekcji wiele dużych dokumentów z wieloma polami o tej samej charakterystyce? Ten wzorzec jest dla Ciebie!

author
post-image
mongodb

Czy wiesz, jak należy trzymać powiązane dane w jednym dokumencie w bazie MongoDB?

Ważna zasada przy projektowaniu schematu w MongoDB mówi, żeby dane, do których dostęp jest zazwyczaj wspólny, przechowywać razem. Jest to...

author
post-image
sekwencje

Czy wiesz, czym są sekwencje i jak ich (nie) używać?

W sql możemy utworzyć kolumnę tak, żeby jej wartość była automatycznie inkrementowana (dekrementowana), co jest przydatne zwłaszcza w przypadku klucza...

author
post-image
mongodb

Czy wiesz do czego służy Outlier Pattern w MongoDB?

Wzorzec ten jest stosowany, kiedy większość danych można i warto zamodelować w jeden sposób, ale dla niewielkiego odsetka dokumentów, które odstają od normy, będzie to nieakceptowalne lub niemożliwe.

author
post-image
mongoDB

Czy wiesz, jak działa Bucket Pattern w MongoDB i czemu sprawdził się w implementacji IoT Boscha albo w apkach bankowych?

Największe korzyści z używania odpowiedniego wzorca grupowania danych, czyli Bucket Pattern w MongoDB, to m.in. zwiększenie wydajności indeksów czy uproszczenie zapytań. Przeczytaj jak to wszystko zrealizować.

author
post-image
http

Standard HTTP i REST - dobre i złe praktyki

Jakie są częste błędy przy doborze metod HTTP? Kiedy trzymać się standardu, a kiedy może to być problemem? O czym pamiętać projektując swoje REST API

author