postimage

Mój poprzedni wpis był o tym co testować w projektach frontendowych, teraz przyszedł czas aby wybrać odpowiednie narzędzia, zakasać rękawy i przejść do praktyki. Pokażę jak zainstalować i używać frameworka Jasmine w projekcie Node’owym.

Node

Instalacja za pomocą nvm

Aby zainstalować lokalnie Node’a można posłużyć się nvm, więcej w artykule autorstwa Krzysztofa Czechowskiego na łamach naszego bloga. Do używania frameworka będzie potrzebny projekt Node’owy, w przypadku jego braku można w dowolnym katalogu taki stworzyć za pomocą polecenia

npm init

Jasmine

Framework Jasmine jest frameworkiem służącym do testowania napisanym w duchu behaviour-driven development, nie ma dodatkowych zależności oraz, jak twierdzą twórcy, dostajemy go z bateriami, czyli powinien zawierać wszystko, co jest potrzebne do pisania testów jednostkowych w naszym projekcie.

Instalacja

Instrukcja instalacji jest zwięźle opisana w dokumentacji. Aby zainstalować framework w projekcie, należy:

dodać zależność w devDependencies,

npm:

npm install --save-dev jasmine

yarn:

yarn add jasmine --dev

inicjować lokalnie zainstalowany framework, polecenie utworzy domyślną konfigurację w katalogu spec, domyślnie Jasmine będzie wykonywał testy w plikach w katalogu spec o nazwach kończących się na spec.js lub Spec.js.

node node_modules/jasmine/bin/jasmine init

framework zainicjował się z domyślną konfiguracją:

{
 "spec_dir": "spec",
 "spec_files": [
  "**/*[sS]pec.js"
 ],
 "helpers": [
  "helpers/**/*.js"
 ],
 "stopSpecOnExpectationFailure": false,
 "random": true
}

następnie należy dodać wpis do package.json,

"scripts": { "test": "jasmine" }

zweryfikować instalację.

npm test

albo

yarn test

Angular CLI

W przypadku użycia frameworka Angular CLI mamy już dostępny framework Jasmine i wymaga on jedynie innej konwencji nazewniczej plików z testami.

Struktura testu

Testy są znajdowane przez Jasmine na podstawie ścieżki i nazwy pliku, są to po prostu pliki o strukturze:

describe("A suite is just a function", () => {
 let a;

 it("and so is a spec", () => {
  a = true;

  expect(a).toBe(true);
 });
});
Randomized with seed 12095
Started
.


1 spec, 0 failures
Finished in 0.008 seconds
Randomized with seed 12095 (jasmine --random=true --seed=12095)

Nawet doświadczonemu programiście przyzwyczajonemu do testów backendu powyższy przykład może wydawać się mało intuicyjny, na szczęście jest to tylko złudzenie.

describe - to funkcja opisująca zestaw testów, jako pierwszy parametr przyjmuje opis zestawu, jako drugi funkcję zawierającą poszczególne przypadki testowe.

it - funkcja opisująca pojedynczy przypadek testowy, tak samo jako describe pierwszym parametrem jest opis, drugim funkcja zawierający faktyczny test.

expect - przyjmuje bieżącą wartość i porównuje ją za pomocą wbudowanych metod porównujących z oczekiwaną wartością, w powyższym przypadku jest to toBe, ale są dostępne bardziej specyficzne porównania albo ich zaprzeczenia (np. not.toBeNull, toBeUndefined etc.)

Dostępne są również funkcje wykonujące się przed lub po wszystkich testach, lub każdym (beforeEach, afterEach, beforeAll, afterAll), przykładowo:

describe("Test for resetting value before each test", () => {
 let value;

 beforeEach(() => {
  value = 0;
 });

 it("value should be 1", () => {
  value = value + 1;
  expect(value).toBe(1);
 });
 
 it("value should be 0", () => {
  expect(value).toBe(0);
 });

});
Randomized with seed 22493
Started
..


2 specs, 0 failures
Finished in 0.009 seconds
Randomized with seed 22493 (jasmine --random=true --seed=22493)

Jeśli chcemy wyłączyć dany zestaw testów, lub pojedynczy przypadek testowy, możemy posłużyć się funkcjami xdescribe lub xit,fdescribe oraz fit służą po to, by wyłączyć resztę testów, a zostawić te oznaczone właśnie tą literką f (od focus). Jest to szczególnie przydatne gdy pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami i nie chcemy marnować czasu na wykonywanie testów, które w tym momencie są nieistotne.

Jak widać na powyższych przykładach podstawy frameworka Jasmine są proste, sama instalacja i konfiguracja nie jest specjalnie skomplikowana, a w przypadku Angular CLI wszystko mamy już dostępne po instalacji. Ten wpis jest wprowadzeniem do testów jednostkowych we frontendzie, w następnej odsłonie pokażemy jak mockować lub stubować zależności w komponentach angularowych i serwisach.

Materiały źródłowe