postimage

W każdym dostatecznie złożonym systemie informatycznym dochodzimy w pewnym momencie do miejsca, w którym musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: a co jeśli coś pójdzie nie tak. Jeśli mamy szczęście, to może się okazać, że rozwiązania, które wybraliśmy, dostarczają nam gotowe narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach wyjątkowych. Może też się okazać, że nie mieliśmy tyle szczęścia i wybraliśmy Kafkę…

W niniejszym wpisie znajdziesz odpowiedź na to, dlaczego w Kafce nie ma DLQ (ang. Dead Letter Queue) oraz jak sobie poradzić w sytuacji, gdy potrzebujesz takiego mechanizmu w swoim systemie.

Dlaczego w Kafce nie ma DLQ?

Zacznijmy zatem od odpowiedzi na pytanie. Większość popularnych systemów kolejkowych takich jak RabbitMQ czy ActiveMQ ma wbudowane systemy odpowiedzialne za niezawodne dostarczanie komunikatów. Dlaczego zatem Kafka nie oferuje takowego. Odpowiedź na to pytanie ściśle związana jest z jednym z rozwiązań architektonicznych leżących u podstaw działania Kafki: głupi broker i sprytny konsument (ang. dumb broker / smart consumer). Wzorzec ten sprowadza się do tego, że ciężar logiki związanej z obsługą odczytów przenoszony jest na konsumenta. Konsekwencją takiego podejścia jest brak gotowego rozwiązania mogącego wspomóc konsumenta w przypadku wystąpienia problemu podczas przetwarzania komunikatu. Broker jest zainteresowany tylko jedną informacją: pozycją, na której konsument zakończył przetwarzanie (ang. committed offset). Oczywiście zawsze można rzec, że w tej sytuacji należy dobrać odpowiednie narzędzie do problemu i zastosować system kolejkowy mający takie wsparcie. Nie zawsze jednak mamy nieograniczoną swobodę wprowadzania wielu rozwiązań w jednym systemie. Jeśli tak jak ja wybraliście Kafkę jako silnik rejestrujący zdarzenia, to w przypadku wystąpienia opisywanego problemu musicie poradzić sobie sami i odpowiednio go oprogramować.

Jak sobie radzić z błędami

Wyobraźmy sobie sytuację, w której elementem procesu obsługi zdarzenia jest komunikacja z zewnętrznym systemem. Musimy podjąć decyzję jak ma zachować się konsument w momencie, gdy zewnętrzny system odpowiada w inny sposób, niż się spodziewaliśmy albo, co gorsza - w ogóle nie odpowiada. Jest wiele strategii obsługi takiej sytuacji. Ja na potrzeby tego artykułu wybrałem cztery, które doprowadzą nas do rozwiązania, którego implementacja zostanie zaprezentowana w kolejnych akapitach.

Brak obsługi

2019-09-05-Kafka-DLQ-Strategy01.png Bardzo popularna i często stosowana strategia obsługi sytuacji wyjątkowych, to brak reakcji. Może to potwierdzić każdy programista. Na powyższym rysunku prostokąty oznaczają kolejne wiadomości w topiku. Gdy konsument napotka problem z przetwarzaniem komunikatu o offsecie 1486, ignoruje go i przechodzi do następnego. I mimo że takie podejście wydaje się niezbyt rozsądnym rozwiązaniem, to istnieją sytuacje, gdy utrata części komunikatów nie niesie za sobą ryzyka. Za przykład można podać wszelkie rozwiązania przechowujące i analizujące zachowanie użytkowników w aplikacji. Ponieważ zadaniem takiego systemu jest zbieranie danych statystycznych, utrata pojedynczych zdarzeń nie wpłynie znacząco na wyniki. Ważne jest jednak, żeby dysponować skutecznym monitoringiem, który wychwyci sytuację, w której utrata komunikatów przekracza pewien arbitralnie ustalony poziom.

Nieskończone ponawianie w miejscu

2019-09-05-Kafka-DLQ-Strategy02.png Gdy nie możemy pozwolić sobie na utratę komunikatów, najprostszym podejściem jest ponawianie do skutku. Oczywistą konsekwencją jest tzw. zatrzymanie świata. Dopóki błąd nie zostanie poprawiony albo zewnętrzny system udrożniony - żaden kolejny komunikat nie zostanie przetworzony. Takie rozwiązanie jest konieczne w przypadku, gdy chcemy zachować kolejność przetwarzania zdarzeń systemie. W ten scenariusz tym bardziej wpisuje się potrzeba stałego monitoringu.

Skończone ponawianie w miejscu z topikiem błędów

2019-09-05-Kafka-DLQ-Strategy03.png Omawiane do tej pory strategie zachowują kolejność przetwarzania zdarzeń. Jest to niezwykle istotne w sytuacji, gdy zdarzenia są od siebie zależne i spójność naszego systemu opiera się na kolejności przetwarzania. Nie zawsze jednak zdarzenia mają taką właściwość i brak konieczności zachowania kolejności otwiera przed nami nowe możliwości. Wyobraźmy sobie co się stanie, jak nieco poluzujemy wymaganie bezwzględnego zachowania kolejności. Załóżmy, że próbujemy przez jakiś czas ponawiać, ponieważ statystyka i doświadczenie podpowiada nam, że 99% problemów z przetwarzaniem komunikatów jest chwilowych i samoczynnie ustępuje po pewnym czasie. Dodatkowo komunikaty, których nie udało się przetworzyć, kopiujemy na oddzielny topik traktowany jako DLQ. Dzięki temu mamy od razu wyłuskane problematyczne wiadomości i możemy uruchomić na nich osobną grupę konsumentów.

Krótkie wyjaśnienie, dlaczego komunikaty są kopiowane a nie przenoszone. Odpowiedź jest bardzo prosta - nie mogą być przenoszone. Wynika to z kolejnego fundamentu architektonicznego Kafki czyli niezmienności topików (ang. topics immutability). Niezależnie jaka była przyczyna błędu, komunikat na zawsze pozostanie utrwalony. Istnieją sposoby na radzenie sobie z tym tematem i wrócimy do tego później.

Skończone ponawianie na wydzielonym topiku

2019-09-05-Kafka-DLQ-Strategy04.png Dochodzimy niniejszym do naszego ostatecznego rozwiązania. Skoro mamy osobny topik dla zepsutych wiadomości to może warto wprowadzić kolejny, na którym odbywa się ponawianie. W tym modelu jeszcze bardziej luzujemy konieczność zachowania kolejności, ale dostajemy w zamian możliwość bezprzerwowego przetwarzania głównego topiku. W konsekwencji nie zatrzymujemy świata a wiadomości kaskadowo kopiowane są najpierw na topik wiadomości ponawianych a w przypadku niepowodzenia - topik DLQ (technicznie powinniśmy nazwać go DLT, ale zostańmy przy akronimie DLQ, jako że jest on dobrze kojarzony z tego rodzaju technikami).

W systemie, na podstawie którego powstał ten wpis, występuje wszystkie cztery opisywane warianty postępowania w sytuacji awaryjnej. Wyzwanie polega na dopasowania odpowiedniej metody do natury danych przetwarzanych w topiku. Warto też zaznaczyć, że należy uczyć się od największych i dwa ostatnie modele są mocno inspirowane sposobem, w jaki Kafkę w swoich systemach używa Uber.

Implementacje

Mając za sobą część teoretyczną, możemy w końcu przejść do kodu. Poglądową aplikację, z której pochodzą poniższe snippety, znajdziecie na Githubie. Od razu zaznaczam, że nie jest to coś, z czym można by pójść na produkcję. Chodzi bardziej o zarysowanie sposobu, w jaki można wdrożyć ostatnią strategię.

Konsument głównego topiku

  @KafkaListener(topics = "${topic.main}")
  public void consumeFromMainTopic(String message,
                   @Header(KafkaHeaders.RECEIVED_MESSAGE_KEY) String key,
                   @Header(KafkaHeaders.OFFSET) String offset) {
    log.info("Consume from main topic [key={}, offset={}, message={}]", key, offset, message);
    Message serializedMessage;
    try {
      serializedMessage = objectMapper.readValue(message, Message.class);
      restTemplate.getForEntity(POSTMAN_RESOURCE_URL + serializedMessage.getAction(), String.class);
      log.info("Done processing [key={}, offset={}]", key, offset);
    } catch (Exception e) {
      log.error("Cannot handle message: {}", e.getMessage());
      copyMessageToRetry(message);
    }
  }

Większość przykładów i kursów używa niskopoziomowego klienta dostarczonego przez Apache, który może przerazić mniej doświadczonych programistów konstrukcją wykorzystującą nieskończoną pętlę. Nie ma się czego bać, jest to po prostu konstrukcja wynikająca ze sposobu w jaki klient Kafki działa. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet prosty odczyt wymaga nieco kodu. Można to znacznie uprościć, wykorzystując implementację, która opakowuje boilerplate kod, dostarczoną przez Springa. Tak też zostało to zaproponowane w niniejszym przykładzie, mamy więc Kafka Listenera zapiętego na zdarzenia z głównego topiku. Dodatkowo wstrzykujemy elementy nagłówka wiadomości, aby można było na podstawie logów prześledzić procesowanie. Sama implementacja jest w tym przypadku bardzo prosta. Wywołujemy zewnętrzny serwis i w przypadku błędów, kopiujemy wiadomość do topiku realizującego ponawianie.

W celu symulowania problemów z czasem odpowiedzi zewnętrznego systemu, wykorzystamy tutaj publicznie dostępne API Postmana a w szczególności endpoint /delay. Dzięki mnogości dostępnych zachowań Postman Echo świetnie sprawdza się w testach integracyjnych z zewnętrznym systemem.

Konsument topiku do ponawiania

  @KafkaListener(topics = "${topic.retry}")
  public void consumeFromRetryTopic(String message,
                   @Header(KafkaHeaders.RECEIVED_MESSAGE_KEY) String key,
                   @Header(KafkaHeaders.OFFSET) String offset) {
    log.info("Consume from retry topic [key={}, offset={}, message={}]", key, offset, message);
    Message serializedMessage;
    long loop = 1;
    boolean success = false;
    while (loop <= 3 && !success) {
      try {
        serializedMessage = objectMapper.readValue(message, Message.class);
        Thread.sleep(loop * 500);
        log.info("Retrying message in loop {}", loop);
        restTemplateForRetrying.getForEntity(POSTMAN_RESOURCE_URL + serializedMessage.getAction(), String.class);
        success = true;
        log.info("Done processing [key={}, offset={}]", key, offset);
      } catch (Exception e) {
        log.error("Cannot handle message {}", e.getMessage());
      }
      loop++;
    }
    if (!success) {
      copyMessageToDlq(message);
    }
  }

Konsument topiku ponawiającego podejmuje trzy próby przetworzenia wiadomości. Realizuje on też koncept polegający na tym, że każda następna próba jest bardziej oddalona w czasie. W tej konkretnej implementacji jest to po prosty wynik mnożenia numeru iteracji przez 500. W docelowym rozwiązaniu warto rozważyć wykładniczy wzrost odstępów pomiędzy kolejnymi próbami. Jeżeli uda się przetworzyć wiadomość to konsument przechodzi do kolejnej, jeśli nie - kopiuje do DLQ.

Konsument DLQ

  @KafkaListener(topics = "${topic.dlq}")
  public void consumeFromDlqTopic(String message,
                  @Header(KafkaHeaders.RECEIVED_MESSAGE_KEY) String key,
                  @Header(KafkaHeaders.OFFSET) String offset) {
    log.error("Consume from DLQ topic [key={}, offset={}, message={}]", key, offset, message);
  }

W przypadku podglądowej aplikacji konsument DLQ wypisuje tylko wiadomość na ekranie. Natomiast w docelowych rozwiązaniach jest to dobre miejsce na zbieranie statystyk o częstotliwości oraz przyczynie błędów i uruchamianie w systemie alertów.

Uruchomienie przykładu

Po uruchomieniu aplikacji możemy zacząć bombardować ją wiadomościami. Użyję w tym celu narzędzia Kafka Companion, które sami przygotowaliśmy w trakcie prac z Kafką. Aplikacja jest darmowa i dostępna na naszym GitHubie. O tym jakie ma możliwości i dlaczego powstało, będziecie mogli przeczytać w moim kolejnym wpisie na blogu.

2019-09-05-Kafka-Companion.png

Poprawnie przetworzona wiadomość

Consume from main topic [key=1, offset=0, message={
  "id" : "5dad21b1-9f5c-4b67-a583-dfad8b00b0b5",
  "action" : "0"
}]
Done processing [key=1, offset=0]

Wysłanie wiadomości z action=0 spowoduje, że Postman Echo odpowiada bez zwłoki i przetwarzanie kończy się na głównym topiku.

Wiadomość ponawiana - poprawnie przetworzona

Consume from main topic [key=1, offset=2, message={
  "id" : "646ad855-fe50-4e96-ba1e-78dfa939acef",
  "action" : "1"
}]
Cannot handle message: I/O error on GET request for "https://postman-echo.com/delay/1": Read timed out
Copying message [target=external-retry, key=2019-09-01]
Consume from retry topic [key=2019-09-01, offset=1, message={
  "id" : "646ad855-fe50-4e96-ba1e-78dfa939acef",
  "action" : "1"
}]
Retrying message in loop 1
Done processing [key=2019-09-01, offset=1]

Aplikacja korzysta z dwóch instancji RestTemplate o innej konfiguracji timeoutów. Ten główny czeka maksymalnie 900ms, podczas gdy ten ponawiający 1900ms. Jest to wygodne na nasze potrzeby prezentacyjne, ale warto także zaznaczyć, że w docelowym rozwiązaniu również należy rozważyć rozdzielenie konfiguracji. Ponieważ w tym modelu główny topik nie jest blokowany przez niepowodzenia, można bardziej liberalnie skonfigurować połączenie do zewnętrznego systemu w przypadku konsumenta ponawiającego.

Wiadomość w DLQ

Consume from main topic [key=1, offset=3, message={
  "id" : "77954f26-583b-4e55-9fe8-2a1f7c204541",
  "action" : "5"
}]
Cannot handle message: I/O error on GET request for "https://postman-echo.com/delay/5": Read timed out
Copying message [target=external-retry, key=2019-09-01]
Consume from retry topic [key=2019-09-01, offset=2, message={
  "id" : "77954f26-583b-4e55-9fe8-2a1f7c204541",
  "action" : "5"
}]
Retrying message in loop 1
Cannot handle message I/O error on GET request for "https://postman-echo.com/delay/5": Read timed out
Retrying message in loop 2
Cannot handle message I/O error on GET request for "https://postman-echo.com/delay/5": Read timed out
Retrying message in loop 3
Cannot handle message I/O error on GET request for "https://postman-echo.com/delay/5": Read timed out
Copying message [target=external-dlq, key=2019-09-01]
Consume from DLQ topic [key=2019-09-01, offset=0, message={
  "id" : "77954f26-583b-4e55-9fe8-2a1f7c204541",
  "action" : "5"
}]

Trzeci i ostatni przykład zadaje 5 sekundowe opóźnienie i wiemy z naszej konfiguracji, że taki komunikat na pewno nie zostanie przetworzony i trafi ostatecznie do DLQ. Wprawne oko zauważy, że w podczas kopiowania nadawany jest inny klucz, w tym przypadku oznaczający dzień wystąpienia błędu. Będzie to istotne w kolejnym punkcie.

DLQ a grupy konsumentów

Marcin Mergo, którego możecie znać jako autora artykułu Czy Apache Kafka nadaje się do Event Sourcingu?, zapytał mnie ostatnio jak ma się ponawianie na oddzielnych topikach do sytuacji, gdy mamy wiele różnych grup konsumentów. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że podobnie jak w RabbitMQ, topik ponawiający i DLQ są ściśle powiązane z głównym topikiem. Nic bardziej mylnego. Koncepcja grup konsumentów działających w Kafce na tym samym topiku, ale mających inną implementację powoduje, że mechanizm ponawiający musi być powiązany z konkretną grupą. W szczególności różne grupy mogą mieć inną logikę ponawianie i obsługi błędów. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy grupy konsumentów są w jakiś sposób od siebie zależne. Jedna grupa może bazować na fakcie, że inna grupa poprawnie przetworzyła dany komunikat. Trzeba wtedy bardzo rozważnie dostosować mechanizmy ponawianie i obsługi błędów tak, aby zachować spójność przetwarzania komunikatów.

Sprzątanie.

Na zakończenie pozostaje jeszcze rozwiązanie problemu związanego z redundancją danych wynikającą z faktu kopiowania wiadomości pomiędzy topikami. W przypadku głównego topika mamy sytuację, że każda wiadomość, która ostatecznie trafiła do DLQ uznawana jest za uszkodzoną. Jeśli w naszej aplikacji jest możliwość ponownego przetworzenia strumienia wiadomości, to musimy jakoś obsłużyć tę sytuację. Istnieją co najmniej dwa rozwiązania:

 • rejestr uszkodzonych wiadomości - może być budowany automatycznie na podstawie wiadomości trafiających do DLQ. Składają się na niego offsety wiadomości z głównego topiku. Podczas ponownego przetworzenia konsument, wiedząc o rejestrze, pomija wszystkie oznaczone w nim wiadomości,
 • kompaktowanie - napisałem wcześniej, że nie można zmieniać i usuwać wiadomości w topiku. Jest od tej reguły wyjątek - mechanizm kompaktowania topiku. W największym skrócie działa to w ten sposób, że broker uruchamia cyklicznie zadanie, które przegląda topik, zbiera wiadomości o tym samym kluczu i pozostawia tylko tą najnowszą. Trik polega na tym, żeby wstawić do strumienia wiadomość o tym samym kluczu co uszkodzona, ale o pustej treści. Konsument musi wcześniej być przygotowany na obsługę takich wiadomości. Można obie techniki stosować jednocześnie, należy jednak pamiętać, że offsety skompaktowanych wiadomości znikną bezpowrotnie z topiku.

Topik retry zawiera wiadomości, które po przetworzeniu nie mają żadnej wartości, więc w tym przypadku wystarczy skonfigurować retencję, czyli czas życia wiadomości. Trzeba tylko pamiętać, żeby retencja nie była krótsza, niż najdłuższy możliwy czas przetwarzania pojedynczej wiadomości.

Topik DLQ powinien zawierać wiadomości dopóki, dopóty nie zostaną zdiagnozowane a system - poprawiony. Jako, że ten czas nie jest łatwy do ustalenia to nie wchodzi w rachubę retencja. Stąd też trik z kluczami opartymi na datach. Jeśli uznajemy, że incydenty z określonego dnia zostały rozwiązane, to wprowadzamy do DLQ pusty komunikat z kluczem takim jak dzień i przy najbliższej sesji kompaktowania - wszystkie wiadomości zostaną usunięte z DLQ.

Podsumowanie

W ten oto sposób dobrnęliśmy do końca. Liczę, że udało mi się zaprezentować na tym prostym przykładzie, że iteracyjne podejście do problemu potrafi doprowadzić nas do ciekawych i skutecznych rozwiązań.

Zaproszenie na 4developers

Jeżeli zainteresowała was tematyka poruszana w tym artykule to serdecznie zapraszam was na moje wystąpienie na 4Developers, gdzie postaram się ten temat jeszcze bardziej zgłębić. Wielkopolska edycja 4Developers odbędzie się 18.11. Ścieżki tematyczne, jakie pojawią się w Poznaniu, to: .NET, Architektury Aplikacji, Java, JavaScript

Tutaj zdobędziecie bilety