--- ---
Wielbiciel podróżowania jednośladami (z silnikiem i bez) oraz rzemieślniczego piwa. Poza wolnym czasem, w pracy stara się nie zepsuć niczego u klienta - a nawet mu pomóc. Pisze kod w Javie i Angularze.
Dominik Surdyk
Wielbiciel podróżowania jednośladami (z silnikiem i bez) oraz rzemieślniczego piwa. Poza wolnym czasem, w pracy stara się nie zepsuć niczego u klienta - a nawet mu pomóc. Pisze kod w Javie i Angularze.