--- ---
Full stack developer. Ostatnio wielbiciel zagadnień devopsowych, zwłaszcza wszystkiego, z czego da się złożyć cluster. W wolnych chwilach bawi się IoT, warzy piwo i dopieszcza konfigurację Gentoo.
Bartosz Radliński
Full stack developer. Ostatnio wielbiciel zagadnień devopsowych, zwłaszcza wszystkiego, z czego da się złożyć cluster. W wolnych chwilach bawi się IoT, warzy piwo i dopieszcza konfigurację Gentoo.