postimage

W TypeScript możemy tworzyć swoje własne typy (Literal Types) w następujący sposób:

type lang = 'pl' | 'en';

gdzie używamy znaku | aby móc zdefiniować kilka różnych typów (Union Types).

W TypeScript 4.1 pojawiła się możliwość łączenia ze sobą typów za pomocą interpolacji ciągów:

type lang = 'pl' | 'en';
type textType = 'description' | 'title';

type textType = '${textType}_${lang};

Dzięki temu możemy otrzymać każdą możliwą kombinację typów w ramach nowego typu. Dla tego przykładu będą to: description_pl, description_en, title_pl, title_en.

Więcej informacji znajdziecie pod adresem: https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/template-literal-types.html

💡 "Czy wiesz, że?" to wewnątrzfirmowa inicjatywa, której celem jest szerzenie ciekawostek z różnych obszarów IT. Najlepsze z nich trafiają na bloga dla szerszego grona odbiorców.