postimage

tl;dr To współdzielić zależności czy nie? Nie zawsze! Jeżeli nie natrafiłeś na problemy z rozmiarem bundli, to nie rozwiązuj teoretycznych problemów. Zanim zabierzesz się za optymalizację - oceń, co jest problemem, określ, co chcesz osiągnąć i zastanów się, jakimi krokami możesz tam dotrzeć. Bieżące narzędzia stosują zaawansowane mechanizmy optymalizacji, które mogą zachwiać Twoje intuicyjne rozumienie problemu ;-)

Zarysujmy prosty przykład biznesowo sensownej aplikacji, która posłuży nam do zobrazowania omawianego problemu. Załóżmy, że budujemy system wewnętrznej komunikacji z klientami. Każdy klient ma dostęp do panelu poczty, z którego może przeglądać listę dotychczasowych wątków, prowadzić konwersację oraz przeglądać szczegóły dowolnego wątku i wysłać nową wiadomość, żeby rozpocząć nowy wątek.

Poniższy diagram przedstawia przykładowy system zbudowany w podejściu micro frontends. System składa się z czterech niezależnie rozwijanych i osadzanych webcomponentów:

 • mailbox-webcomponent - Aplikacja hosta odpowiedzialna za uwierzytelnianie użytkownika, layout oraz routing komponentów funkcjonalnych.
 • thread-webcomponent - Aplikacja prezentująca szczegóły konkretnego wątku.
 • threads-webcomponent - Aplikacja prezentująca listę dostępnych wątków.
 • new-message-webcomponent - Aplikacja pozwalająca wysłać nową wiadomość.

Architektura przykładowej aplikacji

Poszczególne aplikacje są wczytywane lazy, gdy są potrzebne, a konkretna nawigacja i konfiguracja jest realizowana na poziomie aplikacji hosta. Wszystkie aplikacje są zbudowane z wykorzystaniem Angular + Angular Elements oraz korzystają z NgRx i rx.js.

Angular jest ciężki, a Ty masz 4 kopie?! Szalony!

Naturalnym pierwszych odruchem jest zwątpienie (żeby nie powiedzieć panika) w sensowność takiego podejścia. Przecież to jest właściwie homogeniczny system i niepotrzebnie dostarczamy te same zależności czterokrotnie!

Sprawdźmy, ile ważą zależności i oceńmy potencjalny zysk?

Aplikacja bundled vendor.js angular+rx
mailbox-webcomponent 505K 434K 294K
new-message-webcomponent 285K 248K 212K
thread-webcomponent 280K 248K 212K
threads-webcomponent 558K 378K 235K

Podsumowując rozmiar zależności Angular+Rx.js w chunku vendor możemy zaryzykować, że do zaoszczędzenia jest nawet 659K!

Oczywiście, powinna do tego dojść jeszcze kompresja serwer-przeglądarka, ale rozmiar wynikowy będzie malał proporcjonalnie do wartości w tabeli.

Inne pytanie, czemu angular czasem zajmuje więcej, a czasem mniej? Wrócimy do tego w dalszej części wpisu.

Czy możemy coś z tym zrobić? Oczywiście! Z pomocą przychodzi webpack i konfiguracja externals (https://webpack.js.org/configuration/externals/#externals). Bez większych trudności możemy określić nie tylko, które moduły trafiają do którego bundle (main, polyfills czy vendor), ale wprost wskazać, że część zależności w ogóle ma nie trafić do wynikowych skryptów i obiecać webpackowi: “jakoś to będzie, nie martw się, przyjdą z zewnątrz”.

Konfiguracja współdzielenia zależności pomiędzy aplikacjami

Co właściwie robimy?

 1. W osadzanych aplikacjach oznaczamy zależności jako zewnętrzne
 2. W aplikacji hosta eksponujemy jego zależności jako globalne

W komponentach threads, thread i new-message oznaczamy zależności jako zewnętrzne:

{
  // ....,
  externals: {
    'rxjs': 'rxjs',
    'rxjs/operators': 'rxjs.operators',
    '@angular/core': 'ng.core',
    '@angular/common': 'ng.common',
    '@angular/common/http': 'ng.common.http',
    '@angular/compiler': 'ng.compiler',
    '@angular/platform-browser': 'ng.platformBrowser',
    '@angular/platform-browser-dynamic': 'ng.platformBrowserDynamic',
    '@angular/router': 'ng.router',
    '@angular/forms': 'ng.forms',
    '@angular/elements': 'ng.elements'
  }
}

W aplikacji hosta dodajemy wymagane skrypty do skryptów globalnie dołączanych do aplikacji.

Korzyści ze współdzielenia zależności

Zobaczmy zatem, ile faktycznie ugraliśmy wyrzucając Angular i rx.js poza aplikacje.

Aplikacja main.js (bundled) main.js (externals) diff scripts
mailbox-webcomponent 505K 227K 278K 1.2M
new-message-webcomponent 285K 101K 184K -
thread-webcomponent 280K 95K 185K -
threads-webcomponent 558K 357K 201K -

Okazuje się, że finalnie straciliśmy na całej operacji! Na poszczególnych aplikacjach zaoszczędziliśmy 848K, ale w hoście dołożyliśmy 1.2M skryptów z zależnościami. Mieliśmy oszczędzić 659K, a dołożyliśmy ~350K. W dodatku, w najgorszym możliwym miejscu, bo podczas ładowania pierwszego, początkowego bundla (wcześniej było to rozłożone na bundle ładowane lazy w razie potrzeby).

Co się właściwie stało?

Bundler, Tree Shaking, minification, AoT i inni

Na początek zastanówmy się, z czego wynikają różnice w wielkości dołączanych bibliotek pomiędzy aplikacjami? W tym celu porównajmy, co trafia do wynikowego kodu przed i po zastosowaniu optymalizacji na zależnościach i bundle.

Poniższe obrazy przedstawiają wizualizację analizy wynikowego bundle webpacka:

 • vendor.js - reprezentuje aplikację bez optymalizacji,
 • vendor.43b31…js - reprezentuje aplikację z włączonymi optymalizacjami,
 • na różowo oznaczone są rozmiary zależności widziane przez webpack, gdzie stat size to rozmiar początkowy, a gzipped size to rozmiar w wynikowym bundle.

Aplikacja bez optymalizacji

Aplikacja z optymalizacjami

Dla uproszczenia, rozmiary części zależności umieścimy w tabeli:

Zależność stat (unoptimized) gzip (unoptimized) stat (optimized) gzip (optimized) gzip (diff)
@angular/core/core.js 1.26M 280K 1.26M 36K 244K
@angular/common 215K 48K 159K 6K 42K
@angular/forms 262K 46K 222K 7K 39K
@angular/common/http 87K 20K 82K 5K 15K
@angular/platform-browser 85K 20K 75K 4K 16K
@angular/elements 24K 6K 24K 2K 4K
date-fns 516K 100K 187K 10K 90K
rxjs 245K 44K 92K 9K 35K

Porównując wartości unoptimized i optimized łatwo wychwycimy różnicę w rozmiarach zależności w wynikowej aplikacji. Już te kilka przykładów pokazuje różnicę ~500K w skompresowanym kodzie!

Bundler (np. webpack) w trakcie budowania aplikacji ma okazję skorzystać z wielu technik optymalizacji, takich jak Tree Shaking, importy, AoT compilation, minification, itp., które pozwalają mu:

 • zbierać tylko faktycznie używane elementy zależności,
 • minifikować nazwy od strony zależności i jej klienta,
 • optymalizować wykonania kodu,
 • itp.

Możliwe optymalizacje dobrze widać na przykładzie biblioteki rxjs gdzie większość jej operatorów została pominięta, a sam rozmiar biblioteki został zredukowany o ~80%!

Rx.js po optymalizacji

Sam proces optymalizacji kodu i jego zależności to zupełnie osobny, rozbudowany temat, któremu nie możemy przyjrzeć się po prostu “przy okazji”. Jednak na nasze potrzeby sama świadomość procesu optymalizacji i jej wpływu na wynikowy rozmiar jest wystarczająca.

Rozmiar zależności w bundle, a rozmiar z npm

Budując konkretną aplikację z konkretnymi zależnościami proces budowania może wykonać ciężką pracę i wyznaczyć minimalny działający zakres kodu. Dodatkowo, taki kod może zostać dalej optymalizowany, bo mamy możliwość modyfikowania zarówno samej zależności, jak i kodu, który z niej korzysta. Możemy nawet przyjąć, z częściowym zaufaniem, że wynikowa aplikacja nie zawiera ani kawałka kodu, który nie jest przez nią faktycznie wykorzystywany w runtime.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdy zależności dostarczamy w runtime. Na etapie buildu nie możemy ani wnioskować, które fragmenty kodu będą potrzebne, ani wprowadzać optymalizacji w źródle. Nie znając potrzeb aplikacji klienckich, ani nie mogąc wpływać na sposób wykorzystania dostarczanych zależności, musimy je dostarczyć as-is w całości.

W naszym przykładzie, różnica między aplikacją przed i po wprowadzeniu externals wynika wprost z tego, że ta druga musi dostarczyć masę kodu, którego nikt nie potrzebuje. W efekcie, realizacja wprost zaprzeczyła założeniom eksperymentu :)

To kiedy współdzielić zależności?

Zawsze, gdy jest ku temu przesłanka! ;) Jest kilka dodatkowych czynników sugerujących wprowadzenie współdzielenia zależności:

 • nie masz kontroli nad aplikacjami klienckimi,
 • wykorzystywane zależności nie poddają się łatwo optymalizacji,
 • zależności nie poddają się łatwo tree shaking,
 • gdy liczba aplikacji sprawia, że oszczędność będzie większa niż narzut,
 • gdy stosowana zależność nie lubi być w wielu instancjach w DOM (np. różnego rodzaju globalne zależności).

To, co chcieliśmy pokazać, to że współdzielenie nie jest oczywistą rzeczą, którą “należy zawsze robić”. Za każdym razem należy przeanalizować obecne problemy i metody ich rozwiązania. Nie warto wprowadzać rozwiązań problemów, których się nie ma ;)