postimage

W ogarniającym nas świecie mikroserwisów skala projektów do utrzymania staje się ogromna. Każdy z tych projektów musimy przecież: zbudować, przetesować, zdeployować itd. Przy dużej liczbie projektów przestaje to być trywialne. W tym artykule zajmiemy się pierwszym zagadnieniem - automatyzacją buildów, jednak opisany tutaj sposób bez problemu można zastosować do innych aspektów.

Do budowania projektów starajmy się używać jednego narzędzia, ogromnie wpłynie to na proces unifikacji. W tym artykule będziemy posługiwać się mavenem.

Do zautomatyzowania procesu posłuży nam Jenkins.

Przejdźmy do sedna, czyli jak budować dużą liczbę projektów z jak najmniejszym nakładem pracy i ilością kodu do utrzymania.

Startujemy

Przy założeniu, że projekty budujemy

mvn clean package

-/+ jakieś super ważne przełączniki typu -DskipTes... ;) jesteśmy w stanie w bardzo prosty i schludny sposób zbudować kod/konfigurację, która zautomatyzuje cały proces.

Automatyzację rozpoczniemy od użycia narzędzia: jenkins-job-builder

Instalacja:

pip install --user jenkins-job-builder

macOS:

brew install jenkins-job-builder

Definiujemy plik konfiguracyjny dla jenkins-jobs w lokalizacji /etc/jenkins_jobs/jenkins_jobs.ini:

[jenkins]
query_plugins_info=False
user=jenkins #Użytkownik Jenkinsowy
password=93a1160c11dc014b7214d4e8769fe8c9
url=http://localhost:8080 #Url do jenkinsa
 • user - Użytkownik Jenkinsowy
 • password - API Token dla swojego użytkownika link
 • url - Adres URL do Jenkinsa

Tak skonfigurowane narzędzie pozwoli nam utworzyć dowolny job jenkinsowy. Utwórzmy plik o nazwie project1-build.yaml w katalogu jobs z zawartością

- job:
  name: project-1-build
  project-type: freestyle
  disabled: false
  builders:
    - shell: 'mvn clean package'

Zasilenie jenkinsa nowo utworzonym jobem: jenkins-jobs update jobs

Po wykonaniu polecenia, utworzony zostanie pierwszy z projektów jenkinsowych. Good Job!

Szablony

Uwielbiamy opakowywać wszystko w pewne wzorce, wspólne procesy, reużywać raz dobrze napisany kod. :) Dlatego ten wątek będzię esencją artykułu. Wiemy już, że projekty budujemy w bardzo podobny sposób. Zbudujmy więc pierwszy szablon.

Utwórzmy szablon o nazwie project-build-template.yaml w katalogu jobs

- job-template:
  name: '{name}-{subname}-build'
  project-type: freestyle
  disabled: false
  builders:
    - shell: 'mvn clean package'

Szablon posiada dwie zmienne

name : nazwa projektu
subname: numer oznaczajacy jeden z koljenych projektów

Zwróć uwagę na wartość w polu name {name}-{subname}-build jest to pattern, po którym będzie szukany szablon.

Aby użyć szablonu tworzymy plik w katalogu jobs o nazwie projects.yaml

- project:
  name: project
  subname:
    - 1
    - 2
    - 3
  jobs:
    - '{name}-{subname}-build'

Całość kończymy aktualizacją jobów: jenkins-jobs update jobs

W ten sposób jednym ruchem wygenerowaliśmy 3 joby:

project-1-build
project-2-build
project-3-build

Każdy z nich zawiera definicję joba opisanego w szablonie o nazwie {name}-{subname}-build' czyli wywołanie mvn clean package

Podsumowanie

Cel został osiągnięty! Raz napisana definicja builda została użyta wiele razy (w naszym przykładzie tylko 3 ;) ). Zmniejszyliśmy liczbę zdublowanych konfiguracji, dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej nimi zarządzać.

Był to prosty przykład ukazujący istnienie takiego narzędzia. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej - zostawiam kilka linków.

Dokumentacja

Repozytorium projektu