postimage

Od pewnego czasu pracuję nad świeżym projektem opartym o Angular 2. Częścią projektu jest prezentowanie użytkownikowi dynamicznie generowanych elementów interfejsu. Nie jesteśmy w stanie zaprojektować z wyprzedzeniem ekranów, nie znając ani ich struktury, ani konkretnych kontrolek.

Standardowo aplikację budujemy korzystając z komponentów używających komponentów, które używają komponentów, i tak dalej… Komponenty określają selektory, którymi możemy je osadzać oraz szablony HTML opisujące sposób prezentacji. Korzystając z tego zestawu, w kolejnych szablonach osadzamy kolejne komponenty wykorzystując ich selektory, zupełnie jakby były to natywne elementy HTMLa.

Co jednak, jeżeli nie jesteśmy w stanie ustalić konkretnego komponentu na etapie pisania aplikacji, a dopiero w trakcie jej wykonania? Musimy wymyślić coś kreatywnego :wink:

Szybkie rozwiązanie

Pierwsze, co może nam przyjść do głowy, to wykorzystanie ngIf i opisanie widoku w formie frontendowego switch’a.

Spójrzmy na przykład:

@Component({
  selector: 'app',
  template: `
    <div>
      <book-details *ngIf="model.type === 'book'"></book-details>
      <movie-details *ngIf="model.type === 'movie'"></movie-details>
      <comic-details *ngIf="model.type === 'comic'"></comic-details>
    </div>
  `
})
class AppComponent {}

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda nieźle - w zależności od typu prezentowanego obiektu potrafimy wyświetlić odpowiedni komponent prezentujący szczegóły. Nawet jesteśmy z siebie zadowoleni, w końcu mamy komponenty, a przecież mogliśmy zaszyć prezentację typów bezpośrednio w szablonie :wink:

Spójrzmy jednak krytycznie na nasz twór, a zauważymy potencjalne problemy.

Po pierwsze, dodanie nowego typu komponentu za każdym razem wiąże się z modyfikacją wszystkich szablonów komponentów zależnych. Dodając nową funkcjonalność do systemu, będziemy musieli zmienić wiele, teoretycznie niezależnych, fragmentów kodu. W praktyce, podążając tą drogą, szybko dotrzemy do wzorca Copy’ego i Paste’a. Stąd już blisko, żeby trafić na projektowy wall of shame za klasyczny Shotgun surgery.

Kolejny, być może nawet bardziej narzucający się problem, to wypłynięcie warstwy logiki do warstwy prezentacji. Mieszanie logiki z prezentacją to nigdy nie jest dobry pomysł. W szczególności w świecie frontendu, gdzie szukanie referencji czy refaktoryzacja pomiędzy HTMLem a JS/TSem to zawsze loteria.

Lepsze podejście

A co gdybyśmy mogli przenieść logikę wyboru komponentu do klasy? I dodatkowo wskazać w szablonie, gdzie komponent ma zostac wyrenderowany? Nadal nie tracąc niczego z komponentowego podejścia, w tym wstrzykiwania zależności? Dokładnie tak możemy to zrobić :wink:

Przygotowanie szablonu widoku

W pierwszym kroku przerobimy szablon komponentu:

@Component({
  selector: 'app',
  template: `
    <div>
      <div #details></div>
    </div>
  `
})
class AppComponent {}

Dotychczasowe definicje konkretnych komponentów zastępujemy pojedynczym div’em pełniącym funkcję placeholdera. Dodatowo oznaczamy go jako zmienną lokalną o nazwie details. Dzięki temu w kolejnym kroku będziemy mogli odnieść się do niego z kontrolera komponentu.

@Component(...)
class AppComponent {
  @ViewChild('details', {read: ViewContainerRef})
  private placeholder: ViewContainerRef;
}

Stosując dekorator @ViewChild wstrzykujemy element DOMu do kontrolera komponentu. Pierwszy parametr może przyjąć klasę oczekiwanego elementu lub selektor. Dodatkowo przekazujemy, jakiej klasy element nas interesuje. W przypadku wstrzykiwania po selektorze standardowo jest to obiekt klasy ElementRef, nas jednak interesuje obiekt typu ViewContainerRef.

Tworzenie komponentów w locie

Klasa ViewContainerRef jest o tyle ciekawa, że dostarcza metodę pozwalającą tworzyć komponenty w locie na podstawie dostarczonej fabryki:

createComponent(
	componentFactory: ComponentFactory<C>,
  index?: number,
  injector?: Injector,
  projectableNodes?: any[][]
) : ComponentRef<C>

Zmienna oznaczona dekoratorem @ViewChild zostanie uzupełniona w trakcie tworzenia widoku - to znaczy, że możemy się nią posługiwać dopiero w fazie ngAfterViewInit. W efekcie możemy napisać kolejny kawałek naszego komponentu:

@Component(...)
class AppComponent implements AfterViewInit {

  @ViewChild('details', {read: ViewContainerRef})
  private placeholder: ViewContainerRef;

  private componentRef: ComponentRef<any>;

  ngAfterViewInit():void {
    this.componentRef = this.placeholder.createComponent(this.componentFactory);
  }

}

Pobieranie fabryki komponentów

Teraz pozostaje nam już tylko uzyskanie fabryki komponentów. Gotową do działania fabrykę najlepiej uzyskać z obiektu ComponentFactoryResolver. Sam komponent możemy bez problemu wstrzyknąć z kontekstu DI, a następnie wywołać na nim metodę resolveComponentFactory, podając interesującą nas klasę komponentu.

@Component(...)
class AppComponent implements OnInit {

  private componentFactory: ComponentFactory<any>;

  constructor(private componentFactoryResolver: ComponentFactoryResolver) {
  }

  ngOnInit():void {
    this.componentFactory = this.componentFactoryResolver.resolveComponentFactory(this.componentClass);
  }

}

W ten sposób możliwe jest stworzenie dowolnego komponentu osiągalnego z kontekstu DI aplikacji.

Sprzątanie po komponencie

Przy ręcznym tworzeniu komponentów warto też pamiętać o poprawnym zamknięciu utworzonych obiektów. W tym celu możemy wykorzystać fazę ngOnDestroy cyklu życia komponentu.

@Component(...)
class AppComponent implements OnDestroy {

  private componentRef: ComponentRef<any>;

  ngOnDestroy(): void {
    this.componentRef.destroy();
  }

}

Definiowanie dynamicznych komponentów w kontekście DI

Kolejna rzecz, o której musimy pamiętać, to odpowiednie oznaczenie komponentów tworzonych dynamicznie na poziomie definicji kontekstu DI. Standardowo Angular generuje kod jedynie dla tych komponentów, dla których zostały zdefiniowane referencje w kodzie. Takie referencje są tworzone automatycznie dla komponentów użytych w ramach metody bootstrap, w routingu, czy też po użyciu w szablonach widoków. Wszystkie pozostałe komponenty, nawet jeżeli zostały zdefiniowane w sekcji declarations, zostaną pominięte - dzięki temu mechanizm tree shaking będzie miał możliwość pominąć je przy budowaniu produkcyjnej wersji kodu. Komponenty dodawane dynamicznie musimy sami wskazać jawnie, na poziomie definicji modułu. W tym celu używamy pola entryComponents dekoratora @NgModule.

@NgModule({
  imports: [...],
  declarations: [BookDetails, MovieDetails, ComicDetails],
  exports: [...],
  entryComponents: [BookDetails, MovieDetails, ComicDetails]
})
export class ItemDetailsModule {
}

Przekazywanie wartości do i z dynamicznego komponentu

Ostatnią rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest przekazywanie wartości do i z komponentu. W przypadku ręcznego dodawania komponentów do DOM nie możemy skorzystać ze standardowego przekazywania wartości przez dekoratory @Input() i @Output(). Komunikację z komponentem musimy oprogramować ręcznie. Jednak nie jest to trudne, bo obiekt ComponentRef zawiera referencję na faktyczną instancję stworzonego komponentu. Wykorzystując ją możemy zarówno ustawić wartości, jak i nasłuchiwać na zmiany.

@Component(...)
class AppComponent implements AfterViewInit {

  private componentRef: ComponentRef<any>;

  ngAfterViewInit():void {
    this.componentRef = this.placeholder.createComponent(this.componentFactory);
    this.componentRef.instance.inputVal = 'Hello world';
    this.componentRef.instance.outputVal.subscribe((...) => { ... });
  }

}

Kompletny przykład

Na koniec kompletny kod źródłowy omawianego przykładu.

Komponent wrappera kontrolek

import {
  Component, Input, OnInit, ViewContainerRef, ViewChild, ComponentFactoryResolver, Type, AfterViewInit,
  OnDestroy, ComponentRef
} from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'control-wrapper',
  template: `
    <div *ngIf="componentClass">
      <div #componentHolder></div>
    </div>
  `
})
export class ControlWrapper implements OnInit, AfterViewInit, OnDestroy {

  private model: any;
  @Input()
  private controlFactory: IControlFactory;
  @ViewChild('componentHolder', {read: ViewContainerRef})
  private componentHolder: ViewContainerRef;
  private componentClass: Type<IControl>;
  private componentRef: ComponentRef<IControl>;

  constructor(private componentFactoryResolver: ComponentFactoryResolver) {
  }

  ngOnInit(): void {
    this.componentClass = this.controlFactory.getControlClass(this.model.type);
  }

  ngOnDestroy(): void {
    if (this.componentRef) {
      this.componentRef.destroy();
    }
  }

  ngAfterViewInit(): void {
    if (this.componentClass && this.componentHolder) {
      let componentFactory = this.componentFactoryResolver.resolveComponentFactory(this.componentClass);
      this.componentRef = this.componentHolder.createComponent(componentFactory);
      this.updateControlModel();
    }
  }

  private updateControlModel() {
    this.componentRef.instance.setModel(this.model);
  }

}

Przykładowa fabryka klas komponentów na podstawie modelu

export class ItemDetailsControlFactory implements IControlFactory {

  getControlClass(type: string): Type<IControlFactory> {
    if (type === 'movie') {
      return BookDetails;
    } else if (type === 'book') {
      return MovieDetails;
    } else if (type === 'comic') {
      return ComicDetails;
    } else {
      return null;
    }
  }

}

Definicja modułu dynamicznych komponentów

import {NgModule} from '@angular/core';

@NgModule({
  imports: [...],
  declarations: [BookDetails, MovieDetails, ComicDetails],
  exports: [BookDetails, MovieDetails, ComicDetails],
  entryComponents: [BookDetails, MovieDetails, ComicDetails]
})
export class ItemDetailsModule {
}

tl;dr

Wykorzystując najnowszą wersję frameworka Angular 2 możemy bez problemu tworzyć elementy interfejsu w locie, w trakcie działania aplikacji. Serwis ComponentFactoryResolver i adnotacja @ViewChild pozwalają programowo tworzyć i dodawać komponenty do drzewa DOM, bez potrzeby zmieniania szablonów HTML komponentów.

Źródła