postimage

Kiedy stosować Attribute Pattern?

Wzorzec warto zastosować, kiedy:

 • mamy wiele dużych dokumentów z wieloma podobnymi polami, ale istnieje pewien podzbiór pól o tej samej charakterystyce, a chcemy pytać i sortować właśnie po tym podzbiorze pól, lub
 • tylko niewielka część dokumentów zawiera pola, po których chcemy sortować, lub
 • oba powyższe warunki występują jednocześnie.

Przykłady:

Kolekcja filmów - pola daty premier w poszczególnych krajach

{
  title: "Star Wars",
  director: "George Lucas",
  // ...
  release_US: ISODate("1977-05-20T01:00:00+01:00"),
  release_France: ISODate("1977-10-19T01:00:00+01:00"),
  release_Italy: ISODate("1977-10-20T01:00:00+01:00"),
  release_UK: ISODate("1977-12-27T01:00:00+01:00")
}

Kolekcja utworów muzycznych

{
  title: 'What is love?',
  // ...
  streams_spotify: 23854235,
  streams_tidal: 23432,
  streams_youtube: 9993453,
  streams_apple: 345665
}

Na czym polega problem?

Chodzi o wydajność zapytań. W pierwszym przykładzie zapytanie po dacie premiery będzie wymagało indeksu na każdym z pól release_*. Jeśli mamy wiele krajów, to zarządzanie tymi indeksami może być trudne, obsługa nowych wydań, np. w nowym kraju albo na festiwalu oznacza konieczność dodania jeszcze kolejnego indeksu.

Indeksy - przed zastosowaniem AttributePattern

[
  {release_US: 1},
  {release_France: 1},
  {release_Italy: 1},
  {release_UK: 1},
  // ...
]

Na czym polega Attribute Pattern?

Dane można zamodelować inaczej. Zamiast wielu osobnych pól wystarczy wprowadzić jedno pole typu Array, zawierające pary klucz-wartość. W przykładzie kolekcji filmów, kluczami będą kolejne lokalizacje, a wartościami daty. Po zastosowaniu wzorca otrzymamy dokumenty w następującej formie:

{
  title: "Star Wars",
  director: "George Lucas",
  // ...
  releases: [
    {
    location: "USA",
    date: ISODate("1977-05-20T01:00:00+01:00")
    },
    {
    location: "France",
    date: ISODate("1977-10-19T01:00:00+01:00")
    },
    {
    location: "Italy",
    date: ISODate("1977-10-20T01:00:00+01:00")
    },
    {
    location: "UK",
    date: ISODate("1977-12-27T01:00:00+01:00")
    },
    // ...
  ],
  // ...
}

Plusy takiego rozwiązania to:

 • łatwe dodanie nowych lokalizacji,
 • jeden indeks: { "releases.location": 1, "releases.date": 1}
 • łatwe dodawanie kolejnych pól charakteryzujących nasze dane,
 • szybsze zapytania.

Praktyczny przypadek użycia

Inny przypadek użycia to kolekcja produktów, posiadających różne charakterystyki w zależności od typu. Przykładowo ubrania mogą mieć rozmiar S, M, L. Natomiast kubki mogą mieć pojemność podaną w różnych jednostkach. Jeszcze inne produkty będą miały wysokość, szerokość, długość, czy masę, również w różnych jednostkach. Niektóre z tych charakterystyk nie są znane na etapie projektowania aplikacji i mogą zostać wprowadzone później. Załóżmy, że chcemy zapewnić użytkownikowi możliwość wyszukiwania po wielu polach i móc łatwo dodać nowy rodzaj filtra. Tu również wzorzec Attribute Pattern okaże się idealnym rozwiązaniem. Kubek może mieć np. następujące dane:

"specs": [
  { k: "volume", v: "500", u: "ml" },
  { k: "volume", v: "12", u: "ounces" }
]

a szafka zupełnie inne dane, ale w tym samym polu specs:

"specs": [
  { k: "height", v: "100", u: "cm" },
  { k: "height", v: "39.37", u: "inches" },
  // ...,
  { k: "weight", v: "10", u: "kg"}
]

Aby efektywnie przeszukiwać taką strukturę potrzebujemy tylko jednego indeksu:

{"specks.k": 1, "specs.v": 1, "specs.u": 1}

Otrzymujemy bardzo elastyczny model danych, pozwalający na skomplikowane i wydajne wyszukiwanie.

Więcej informacji

https://www.mongodb.com/developer/how-to/attribute-pattern/

💡 "Czy wiesz, że?" to wewnątrzfirmowa inicjatywa, której celem jest szerzenie ciekawostek z różnych obszarów IT. Najlepsze z nich trafiają na bloga dla szerszego grona odbiorców.