postimage

Co to i po co?

Aplikacja nie odpowiada, pod leży, baza padła…

Chyba nikogo nie dziwi, że aplikacje czasem nie działają. Jedną z najlepszych rzeczy, jaką możemy zrobić to przygotować się na taki stan i ograniczyć straty w pozostałych częściach systemu. Z pomocą przychodzi nam biblioteka Resilience4j, czyli lekka biblioteka udostępniająca narzędzia dla tworzenia systemów tolerujących awarię, zainspirowana przez Netflix Hystrix, ale zaprojektowana dla Javy 8 i programowania funkcjonalnego.

Główne moduły biblioteki to: CircuitBreaker, Bulkhead, RateLimiter, Retry, TimeLimiter oraz Cache. Biblioteka opiera się na dekoratorach, których możemy użyć na lambdzie, metodzie, lub interfejsie funkcyjnym. Zobaczmy, co one oferują i jak można ich użyć.

Jak możemy tego użyć?

Każdego z modułów można użyć jako osobnej zależności, ale tu przedstawimy najszybszy i najprostszy sposób użycia Resilencje4j w połączeniu ze SpringBoot.

Aby dodać w naszej aplikacji Resilience4j, wystarczy dodać zależność na resilience4j-spring-boot2 (dodatkowo wymagane są spring-boot-starter-actuator oraz spring-boot-starter-aop).

<dependency>
  <groupId>io.github.resilience4j</groupId>
  <artifactId>resilience4j-spring-boot2</artifactId>
</dependency>

W ten sposób w aplikacji możemy korzystać z CircuitBreaker, Bulkhead, RateLimiter, Retry oraz TimeLimiter. Funkcjonalności możemy konfigurować w konfiguracji aplikacji oraz dodawać dekoratory za pomocą adnotacji. Możliwa jest także utworzenie i konfiguracja modułów bezpośrednio w kodzie.

CircuitBreaker

W dosłownym tłumaczeniu bezpiecznik, który otwiera się, gdy wykryje, że funkcjonalność, zwykle zewnętrzna usługa, jest tymczasowo niedostępna. Pozwala to odciążyć usługę i pozwolić jej na powrót do świata żywych.

CircuitBreaker ma 3 stany:

 • zamknięty - normalne działanie, w trakcie którego monitorujemy działanie,
 • otwarty - stan po wykryciu niedostępności, przez określony czas zwracany jest błąd bez wywoływania oznaczonego kodu,
 • w połowie otwarty - stan występujący po otwarciu w którym sprawdzamy czy funkcjonalność zaczęła działać.

Konfiguracja CircuitBreaker:

resilience4j.circuitbreaker:
  instances:
    backendA:
      registerHealthIndicator: true
      slidingWindowSize: 100
    backendB:
      registerHealthIndicator: true
      slidingWindowSize: 10
      permittedNumberOfCallsInHalfOpenState: 3
      slidingWindowType: TIME_BASED
      minimumNumberOfCalls: 20
      waitDurationInOpenState: 50s
      failureRateThreshold: 50
      eventConsumerBufferSize: 10
      recordFailurePredicate: io.github.robwin.exception.RecordFailurePredicate

Najważniejszymi parametrami, które możemy konfigurować, są rodzaj i wielkość okna, w którym sprawdzamy procent błędów, oraz parametr określający, od jakiej ilości błędów otwieramy nasz bezpiecznik. Po skonfigurowaniu instancji CircuitBreakera możemy dodać adnotację na metodzie, która nas interesuje.

Adnotacja:

@CircuitBreaker(name = "backendA", fallbackMethod = "fallback")
public Mono<String> method(String param1) {
  return Mono.error(new NumberFormatException());
}
public Mono<String> fallback(String param1, IllegalArgumentException e) {
  log.error("Error for backendA", e);
}

Retry

Jeśli usługi, które wywołujemy, są idempotentne i nie jesteśmy pewni czy udało się wywołać daną funkcjonalność, możemy pokusić się o ponowienie takiej operacji, licząc na to, że za chwilę zacznie działać.

Moduł Retry pozwala zrobić to w łatwy sposób.

Konfiguracja Retry:

resilience4j.retry:
  instances:
    backendA:
      maxAttempts: 3
      waitDuration: 10s
      enableExponentialBackoff: true
      exponentialBackoffMultiplier: 2
      retryExceptions:
        - org.springframework.web.client.HttpServerErrorException
        - java.io.IOException
      ignoreExceptions:
        - io.github.robwin.exception.BusinessException

Użycie Retry:

@Retry(name = "backendA", fallbackMethod = "fallback")
public Mono<String> method(String param1) {
  return Mono.error(new NumberFormatException());
}

Time Limitter

Moduł TimeLimiter pozwala nam na ograniczenie maksymalnego czasu trwania żądania.

Konfiguracja Retry:

resilience4j.timelimiter:
  instances:
    backendA:
      timeoutDuration: 2s
      cancelRunningFuture: true

Rate Limiter

Jeśli nie chcemy zbyt mocno obciążać danej części systemu, możemy ograniczyć liczbę wywołań danej metody w czasie.

Konfiguracja Retry

resilience4j.ratelimiter:
  instances:
    backendA:
      limitForPeriod: 10
      limitRefreshPeriod: 1s
      timeoutDuration: 0
      registerHealthIndicator: true
      eventConsumerBufferSize: 100

Składanie wielu dekoratorów

Wszystkie z wymienionych dekoratorów możemy stosować równocześnie.

@CircuitBreaker(name = BACKEND, fallbackMethod = "fallback")
@RateLimiter(name = BACKEND)
@Bulkhead(name = BACKEND)
@Retry(name = BACKEND, fallbackMethod = "fallback")
@TimeLimiter(name = BACKEND)
public Mono<String> method(String param1) {
  return Mono.error(new NumberFormatException());
}
💡 "Czy wiesz, że?" to wewnątrzfirmowa inicjatywa, której celem jest szerzenie ciekawostek z różnych obszarów IT. Najlepsze z nich trafiają na bloga dla szerszego grona odbiorców.