postimage

Czym jest npx?

npx to przydatne narzędzie CLI (Command Line Interface) pozwalające wykonywać skrypty pochodzące z repozytorium npm bez zbędnej konfiguracji. Co ciekawe, można w ten sposób wywołać polecenie z pakietu niezainstalowanego na maszynie lokalnej.

Przykładowe zastosowanie:

npx create-react-app moja-aplikacja

Powyższe polecenie tymczasowo zainstaluje pakiet create-react-app na maszynie i go wywoła. Po zakończeniu wykonywania, w systemie nie będzie żadnej informacji o pakiecie, co można potwierdzić wykonując chociażby polecenie which create-react-app.

Obsługa pakietów globalnych

Pakiety npm bardzo często są tworzone jako globalne, aby zaraz po instalacji mogły być wykonywane. To podejście powoduje, że nie można mieć więcej, niż jednej wersji tego samego globalnego pakietu w systemie. npx z kolei rozwiązuje ten problem, gdyż potrafi wykonywać skrypty zainstalowane w node_modules dla konkretnego projektu.

Jak zainstalować npx?

npx jest wbudowany w npm od wersji 5.2.0. Istnieje również możliwość instalacji samego npx poprzez poniższe polecenie:

npm install -g npx
💡 "Czy wiesz, że?" to wewnątrzfirmowa inicjatywa, której celem jest szerzenie ciekawostek z różnych obszarów IT. Najlepsze z nich trafiają na bloga dla szerszego grona odbiorców.