postimage

Same site cookies (First-Part-Only) to stworzony kilka lat temu mechanizm, który pozwala na zmniejszenie ryzyka ataków typu CSRF. Zapewnia on, że dane ciasteczko może być wysyłane wyłącznie z żądaniami zainicjowanymi z domeny, dla której zostało zarejestrowane. Dokładniejszy opis znajdziesz pod tym adresem: https://web.dev/samesite-cookies-explained/.

Skoro atrybut SameSite istnieje tak długo dlaczego nagle stał się dla mnie ważny?

W maju 2019 twórcy przegladarki Chrome zapowiedzieli, że od wersji 80 (planowana wersja wydania to 4 lutego 2020) dla wszystkich ciasteczek, które nie mają zdefiniowanego atrybutu SameSite domyślnie zostanie przyjęta wartość Lax. Mozilla i Microsoft również wyraziły chęć wprowadzenia tej zmiany we własnych przeglądarkach, więc możemy się spodziewać, że w nieodległej przyszłości takie zachowanie zostanie również zaimplementowane w Firefoxie i Edge’u. W praktyce oznacza to, że ciasteczka które nie będą miały jawnie zdefiniowanego atrybutu SameSite nie będą wysyłane przy próbach żądań typu cross-site. Wyjątkiem od tej zasady będzie przypadek gdy użyjemy bezpiecznej metody HTTP (GET, HEAD, OPTIONS, TRACE) a wykonanie żądania będzie skutkowało tzw. top-level navigation (zmiana adresu w pasku przeglądarki).

Jak sprawdzić czy ta zmiana dotyczy mnie?

Jednym z najprostszych sposobów jest zajrzenie do narzędzi developerskich przeglądarki. Od wersji 77 przeglądarka Chrome, w przypadku problematycznych żądań, wyświetla w konsoli ostrzeżenie o następującej treści (jeżeli zauważyłeś takie ostrzeżenie w swoim systemie, będziesz musiał podjąć jakąś akcję):

A cookie associated with a cross-site resource at (cookie domain) was set without the SameSite attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with SameSite=None and Secure. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032

Dodatkowo, przegladarki Chrome oraz Firefox umożliwiają ręczne włączenie opisywanego wyżej zachowania. W Chrome’ie należy ustawić wartość Enabled następujacym flagom: SameSite by default cookies (chrome://flags/#same-site-by-default-cookies) oraz Cookies without SameSite must be secure (chrome://flags/#cookies-without-same-site-must-be-secure) W Firefoxie włączymy funkcjonalność wchodząc na adres about:config i ustawiając flagi network.cookie.sameSite.laxByDefault oraz network.cookie.sameSite.noneRequiresSecure na wartość true.

Weryfikując swoje systemy warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

  • treści umieszczone w tagu <iframe> (w taki sposób czesto zapewniana jest integracja z systemami zapewniajacymi mapy, video, kontrolki do płatności, kalendarze itp),
  • zewnętrzne zasoby używane w naszym systemie (np: obrazki, zewnętrzne skrypty czy arkusze styli),
  • wszelkie wejścia do twojego systemu (np: przekierowania z innych stron, publiczne usługi, formularze, które mogą być wysyłane z innych systemów),
  • skoki do innych systemów (np: formularze płatności),
  • wszelkie elementy wykorzystujące SSO (single sign-on).

Jak się przygotować?

Niestety nie istnieje jeden prosty sposób, który rozwiąże wszystkie problemy. Jednak twórcy implementacji atrybutu SameSite przewidzieli ewentualne problemy w istniejących systemach i dodali możliwość ustawienia mu wartości None. Takie ciasteczko będzie działało niemalże identycznie jak te przed opisywanymi zmianami - jedyną różnicą jest konieczność zastosowania atrybutu Secure (w przeciwnym razie ciasteczko bedzie zawsze ignorowana przy żadaniach typu cross-site). Należy jednak pamiętać, że domyślne ustawienie SameSite=Lax zostało wprowadzone ze względów bezpieczeństwa i ustawiajac wartość atrybutu na None narażamy się na potencjalne ataki, więc tam gdzie jest to możliwe powinniśmy unikać tego rozwiązania. Dodatkowo, wartość ta nie jest prawidłowo obsługiwana przez część przegladarek co może być problemem w niektórych systemach. O części usecase’ów oraz rozwiązań możesz poczytać tutaj: https://web.dev/samesite-cookie-recipes/.

Przydatne linki