postimage

Wydanie stabilnej wersji Angular 2 to idealny moment, żeby zacząć swoją przygodę z tym frameworkiem. Nie ma lepszego sposobu na poznanie nowej technologii niż skok na głęboką wodę i rozpoczęcie zabawy z kodem 😉

Częstym problemem przy pierwszym zetknięciu z nową technologią jest wysoki próg wejścia związany z przygotowaniem środowiska, projektu, czy też samym uruchomieniem i testowaniem. Mimo że samodzielne stworzenie projektu, przygotowanie całej konfiguracji i uruchomienie pierwszego buildu to świetna przygoda, tym razem skorzystamy z narzędzia Angular CLI i uruchomimy całość w kilka minut.

W ramach artykułu dowiesz się:

 • jak stworzyć od zera projekt aplikacji webowej opartej o Angular 2,
 • jak budować i pracować z projektem,
 • jak szybko tworzyć składowe elementy projektu nie powtarzając tworzenia boilerplate.

Przed przeczytaniem artykułu warto mieć zgrubne pojęcie o konceptach frameworka: https://angular.io/docs/ts/latest/guide/architecture.html

Utworzenie projektu

Do działania angular-cli potrzebujemy zainstalowanego node’a (>= 4.x.x) z npm’em (>= 3.x.x). Samo cli najłatwiej zainstalować globalnie:

npm install -g angular-cli

Tworzymy nowy projekt, dodatkowo wskazując preprocesor CSSów – scss:

ng new sample-cli --style=scss

Wszystkie kolejne operacje cli wykonujemy będąc w katalogu projektu. Uruchamiamy projekt w trybie developerskim:

ng serve

Aplikacja standardowo wystawia się na localhost na porcie 4200:

W kilku krokach dostajemy gotowy szkielet aplikacji, gotowy do rozwoju i dystrybucji.

Dzięki Angular CLI dostajemy za darmo:

 • kompletny szkielet aplikacji
 • działający projekt ze skonfigurowaną najnowszą wersją Angulara
 • kompletne skrypty budujące z możliwością
 • uruchomienia buildu produkcyjnego
 • uruchomienia aplikacji w trybie developerskim
 • uruchomienia testów jednostkowych i testów e2e
 • wsparcie dla kompilowania budowania CSS’ów na bazie scss/sass/less/stylus

W tym zaawansowane techniki budowania aplikacji:

 • bundlowanie kodu, w tym obsługa podziału na części wspólne i ładowane asynchronicznie
 • tree-shaking
 • uglifying

Struktura projektu

Wygenerowany szablon pozwala pracować nad kompletną aplikacją webową. W poszczególnych folderach znajdują się źródła aplikacji (kody TypeScript, html’e i stylizacje), pliki testów (w tym e2e) oraz zasoby statyczne serwowane as-is w docelowej aplikacji.

Punktem wejścia aplikacji są src/index.html oraz src/main.ts, których celem jest załadowanie strony i osadzenie głównego komponentu naszej aplikacji zdefiniowanego w src/app/app.component.ts. Od tego ostatniego zaczynamy swoją przygodę z frameworkiem.

Generowanie kodu i praca z CLI

Angular CLI, poza wygenerowaniem i budowaniem projektu, pomaga też w codziennej pracy, zdejmując z programisty typowe zadania związane z boilerplate.

Automatycznie wygenerujemy szablony dla wszystkich składowych frameworka:

 • komponenty (component),
 • dyrektywy (directive),
 • pipe’y (pipe),
 • seriwisy (service),
 • klasy i interfejsy (class, interface),
 • enumy (enum),
 • moduły (module).

Użycie generatora pozwala szybko stworzyć komplet zasobów.

Przykładowo stworzenie nowego komponentu wygeneruje dla nas:

 • klasę komponentu (*.ts)
 • szablon html komponentu (*.html)
 • plik stylizacji komponentu (*.html)
 • plik z testami komponentu (*.spec.ts)
 • podpięcie komponentu pod moduł aplikacji

Tak wygenerowany komponent jest gotowy do użycia bez dodatkowych modyfikacji:

ng generate component TodoList

Równie łatwo możemy stworzyć serwis:

ng generate service Todo

Nowo stworzone serwisy nie są standardowo podpinane pod żaden moduł. Można to jednak łatwo zrobić, np. podpinając w głównym module aplikacji, w pliku src/app/app.module.ts:

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { HttpModule } from '@angular/http';

import { AppComponent } from './app.component';
import { TodoListComponent } from './todo-list/todo-list.component';
import { TodoService } from './todo.service';

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent,
  TodoListComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  FormsModule,
  HttpModule
 ],
 providers: [TodoService],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

W podobny sposób możemy tworzyć pozostałe elementy aplikacji, zrzucając na narzędzie tworzenie zasobów na podstawie szablonów.

Budowanie projektu

Wygenerowany projekt można zbudować w finalną aplikację:

ng build

Wygenerowane zasoby trafiają do folderu dist.

Budowanie można uruchomić podając dodatkowo profil. Standardowo budowana jest developerska wersja aplikacji. Jeżeli chcemy zbudować produkcyjną aplikację, wykorzystującą uglifying i tree-shaking, powinniśmy wskazać profil prod:

ng build --prod

Dodatkowo możliwe jest podanie wartości środowiskowych dla buildu i np. uruchamianie warunkowo szerszego logowania czy też punktów debugowania. W tym celu można użyć przełącznika –env nazwa.

Tak ustawiony profil można wykorzystać na etapie budowania oraz w uruchomionej aplikacji, przykładowo:

if (environment.production) {
 // ...
}

Uruchomienie testów

Zarówno testy jednostkowe, jak i end-to-end możemy spokojnie uruchamiać za pomocą CLI, wszystkie potrzebne konfiguracje są już dostarczone w ramach wygenerowanego szkieletu aplikacji.

Standardowo testy są uruchamiane w trybie nasłuchiwania na zmiany, to znaczy że framework testowy pozostaje uruchomiony w tle i wykonuje zestaw testów za każdym razem gdy wprowadzimy zmianę w źródłach.

Żeby testy uruchomić jednokrotnie należy dodać flagę –watch false.

ng test --watch false

Testy funkcjonalne uruchamiamy poleceniem:

ng e2e

jednak przed ich uruchomieniem należy wcześniej uruchomić samą aplikację, np. przez pokazany już ng serve:

ng serve & ng e2e

Podsumowanie

Wykorzystanie narzędzia typu Angular CLI pozwala nam na:

 • korzystanie z najnowszych technologii,
 • ustandaryzowanie struktury i konfiguracji projektu,
 • zrzucenie utrzymania procesu budowania na community,
 • szybkie wsparcie dla nowych wersji frameworka przy minimalnym koszcie,
 • stosowanie wzorcowej/zalecanej konfiguracji,
 • szybkie uruchamianie nowych projektów,
 • stosowanie podejścia convention over configuration.